Aussaatkalender:

Der Aussaatkalender wird stets erweitert. Fragen oder Anregungen können gern an fachberatung@kgv-limmer.de geschickt werden.

zurück
     

Pflanze Anzucht Direkt
saat
Ernte Reihen-
abstand cm
Pflanzen-
abstand cm
Anzahl (m) Keim-
temperatur
Keimdauer
-Tage-
Saattiefe cm
Busch-
bohnen
  M5-E7 A7-E10 30   8 12-15 8-10 3
Stangen-
bohnen
  M5-E6 A7-E10   80 - 100   12-15 5-10 2-3
Erbsen   A4-E5 A6-E8 30   6 5-10 8-10 4-5
Gurken   M5-E6 A7-E9 80   3-4 15-20 10-12 3
Kürbis   M5-E6 A7-E10   100-100   15-20 8-12 2,5
Blumen-
kohl
A2-E6   A6-E9   40-40   15 8-12 0,5-1
Brokkoli A3-E7   A6-E10   40-50   15 8-12 0,5-1
Grünkohl A5-E8   A10-E2   40-40   15 6-8 1
Rot-Weis-Wirsingkohl A3-E5   A6-E11   50-60   15 6-8 0,5-1
Kohlrabi A2-E6   A5-E11   25-30   15 5-8 0,5-1
Möhren   A3-E6 A7-E11 30   5 10 20 2
Mangold   A4-E8 A7-E10 30   4 15 10-12 2-3
Paprika A1-E4   A7-E10   50-80   20-25 10-14 0,5
                   
                   

Legende: 
A = Anfang des Monats 
M = Mitte des Monats 
E = Ende des Monats 
 

Beispiel: M7-E10 = Mitte Juli bis Ende Oktober 

 an = nur andrücken